Aanmelding nieuw lid van de WBB

U kunt zich alleen opgeven voor een vereniging als deze vereniging akkoord gaat.

Dit formulier kan niet automatisch verzonden worden.

Vul de gevraagde gegevens in , print het formulier, en geef het aan de secretaris van de vereniging waarvan u lid wilt worden.
Deze geeft de gegevens door aan het secretariaat van de WBB.

Vereniging 
Inschrijfdatum     
Uw gegevens (alle vaken a.u.b. invullen)
Voornaam   
Tussenvoegsel   
Achternaam   
Geslacht Mannelijk Vrouwelijk
Adres   
Postcode   
Plaats   
Telefoon    
Mobiel   
E-mail
Geboortedatum   

Moyenne(s)

Kader 57/2  
Kader 38/2  
Libre  
Driebanden   
Uw biljart historie 
vorige vereniging  
oude lidnummer  
moyennes en de reden

 

Voor vragen en of opmerkingen: 
Harjan Hooijen, secretariaat van de Woerdense Biljartbond & Omstreken
e- mail algemeen-secr (waaraan toegevoegd "@wbb-omstreken.nl")