Even geduld a.u.b.

Algemeen

Algemeen WBB
KNBB
Bondgegevens
Kosten
Records seizoenen
Verenigingen
Oude verenigingen
Mededelingen
Mutaties
Commissies
Nieuwsbrieven

Competitie

Overzicht
Moyennes
Toppers
Records  lopend
Dubbelpartijen
In het nieuws
- De Engel 
Toernooien
Beker
Jubileumtoernooi
Persoonlijke
Overige toernooien
Overig

Vergaderingen

Reglementen
In Memoriam
Invulforms
Formulieren
Nieuw lid
Verenigingen
Nieuws
Jaren lid
Initiatieven
Biljartclinic

 

 

REGLEMENTEN

Statuten en Huishoudelijk reglement VBV W&O
Het huishoudelijk reglement wordt in de loop van het seizoen 2018-2019 aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

Wedstrijdreglement VBV W&O uitgave juni 2019

Als u op- of aanmerkingen hebt, wilt u die dan z.s.m. doorgeven aan ons secretariaat.