Aanmelding nieuw lid van de WBB

U kunt zich alleen opgeven voor een vereniging als deze vereniging akkoord gaat.
Verder dient u buiten onderstaande gegevens ook 1 pasfoto op te sturen naar:
Verenigde Biljartverenigingen & Omstreken
Sterkenburg 27, 3401 HS te IJsselstein
 

Vereniging 
Inschrijfdatum     
Uw gegevens (alle vaken a.u.b. invullen)
Voornaam   
Tussenvoegsel   
Achternaam   
Geslacht Mannelijk Vrouwelijk
Adres   
Postcode   
Plaats   
Telefoon    
Mobiel   
E-mail
Geboortedatum   

Moyenne(s)

Kader 57/2  
Kader 38/2  
Libre  
Driebanden   
Uw biljart historie 
vorige vereniging  
oude lidnummer  
moyennes en de reden
Verzenden
Voor vragen en of opmerkingen: 
Harjan Hooijen, secretariaat van de Woerdense Biljartbond & Omstreken
e- mail algemeen-secr (waaraan toegevoegd "@wbb-omstreken.nl")