Even geduld a.u.b.

 

Algemeen

  Algemeen WBB
  Bondgegevens
  Kosten
  Records seizoenen
  Verenigingen
  Oude verenigingen
  Mededelingen
  Nieuwsbrieven
 

Competitie

  Overzicht
  Moyennes
  Records  lopend
  Toernooien
  Beker
  Jubileumtoernooi
  Persoonlijke
  Overige toernooien
  Overig
 

Vergaderingen

  Reglementen
  In Memoriam
  Invulforms
  Formulieren
  Nieuw lid
  Verenigingen
  Nieuws
  Jaren lid
  Initiatieven
   

 

 

Het Blauwe Vogel Toernooi

De speeldata en de deelnemers

Doelstelling van de stichting  De Blauwe Vogel

Mytylkinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen, d.m.v. "recreatieve sport en ontspanning"
uit hun isolement halen en jong te leren "hun plaats in de maatschappij te veroveren" te integreren.

De Stichting tracht dit te bereiken door de kinderen:

 • wekelijks te laten spelen en sporten, onder deskundige leiding en zoveel mogelijk met
  of geassisteerd door niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes.

 • na een bepaalde periode onder te brengen bij een jeugdafdeling van die sport- of ontspanningsvereniging
  waar hun interesse naar uitgaat, in eigen omgeving en indien mogelijk bij een vereniging voor validen.

 • die vanwege hun handicap niet in staat zijn actief deel te nemen, te brengen en begeleiden naar
  ontspanning- en sportevenementen.

 • te stimuleren bij hun hobby's en het realiseren daarvan, b.v. het houden van duiven,
  het verzamelen van postzegels, munten etc. afhankelijk van de individuele mogelijkheden van het kind.